Aanbod

Karin Lodder is vraagbaak voor de Terschellinger ondernemers. Dit kan gaan om een kleine adviesvraag en ook over grotere trajecten. Vragen waar je als ondernemer tegen aanloopt op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken, personeel, communicatie, marketing, commercie en innovatie.

Een greep uit de uitdagingen waar Karin bij kan ondersteunen:

  • Strategie-sessie met het team: waar gaan en staan wij voor komend jaar. Wat hebben wij bereikt in het afgelopen jaar. Wat ging er goed en wat willen wij verbeteren. Wat betekent dit voor ieders taken en verantwoordelijkheden. Karin is hierbij gespreksleider en inspirator.
  • Stimuleren en ontwikkelen van vaardigheden bij medewerkers. Hoe voer je het gesprek.
  • Ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken personeel. Hoe doe je dat op verantwoorde wijze, hoe voer je respectvol het gesprek en hoe leg je zaken vast.
  • Coaching van de ondernemer zelf. Aan de wal al jaren een logische basisuitrusting voor ondernemers: sparren over je bedrijf, personeel en andere uitdagingen waar je tegen aanloopt.
  • Coaching bij plannen voor bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven. Wat verwachten ouders en kinderen zakelijk van elkaar. Welke impliciete zaken moeten expliciet worden gemaakt. Wat heeft het kind nodig voor verdere ontwikkeling om daadwerkelijk aan het roer te kunnen staan.
  • Ontwikkeling trainingen op maat voor de ondernemers.
  • Mediator bij conflicten of ter voorkoming daarvan.
  • Ondersteuning communicatie in brede zin. Dit kan zijn bij gesprekken met zakelijke relaties,  externe uitingen en teksten op schrift in algemene zin, naar bijvoorbeeld officiële instanties, subsidie-aanvragen etc.